rok 2015

strecha nad vírivkou dokončenie úprav vo dvore znamenalo zdarný koniec  tejto etapy...