jeseň 2014

pre našich hostí  sme sa rozhodli rozšíriť rozsah ponúkaných služieb, preto sme začali s prístavbou wellnessu