jeseň 2007

 po ukončení letnej sezóny sme pokračovali prestavbou spoločenskej miestnosti...