rok 2006

stavebné úpravy pokračovali úspešne ďalej...