rok 2005

v roku 2005 sme získali stavebné povolenie a prestavba domu mohla začať. V prvej etape bolo treba dať do poriadku strechu...