Vyšná Boca - Bačova Roveň

toto stredisko taktiež disponuje umelým zasnežovaním a umelým osvetlením, vzdielené je od nás 20km